SIGHTSEEING BUS

Hokkaido Around Trip Furano, Tokachigawa