Info of Meeting Point

Details

Chikuba Shin-yo-tei

ADDRESS
042-0932
6-22 2-chome Yunokawa-cho, Hakodate  
TEL
+81-138-57-5171
URL
http://www.chikuba-s.co.jp
  • * click here

[Chikuba Shin-yo-tei
042-0932
6-22 2-chome Yunokawa-cho, Hakodate 
TEL: +81-138-57-5171] [Chikuba Shin-yo-tei] [41.7778541] [140.7910107]